algemene voorwaarden

Triade Shipping

Algemeen

Welkom bij de website van Triade Shipping. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Toegang tot website

Triade Shipping behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw inloggegevens, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. U gaat ermee akkoord om uw inloggegevens veilig te bewaren en deze niet met anderen te delen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op de website van Triade Shipping, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's en software, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag deze inhoud niet kopiëren, verspreiden of op enigerlei wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Triade Shipping.

Gebruik van de website

U gaat ermee akkoord dat u onze website niet zult gebruiken voor enig onwettig of ongepast doel. U stemt ermee in om geen schadelijke software, virussen of schadelijke codes op onze website te plaatsen. U stemt ook in met het niet verstoren van de normale werking van de website en geen enkele activiteit uit te voeren die de beveiliging van de website kan schenden.

Aansprakelijkheid

Triade Shipping streeft ernaar om de inhoud van de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. We zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies op de website. Triade Shipping is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of het niet beschikbaar zijn van de website.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Triade Shipping behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op de website worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden contact op met Triade Shipping via de contactinformatie op de website.